ердийн гадаргын ус цэвэршүүлэх станцын урсгалын тооцоолол