үйлдвэрлэлийн диаграмд ​​ашигласан гангийн диаграмм