нүүрсний бутлуурт газрын тосны урсгалыг хянах арга замууд