бөмбөг чулуулгийн фосфат нунтаглах технологийн үзүүлэлтүүд