нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн конвейерын хяналт шалгалт