кальцитыг цаас үйлдвэрлэхэд хэрхэн ашигладаг талаар