энэтхэгийн ашигт малтмал дахь төмрийн хүдрийн төрөл бүрийн нөлөөлөл