алтны хувьд бөмбөгийг үйлдвэрлэх техникийн тодорхойлолт