машин үйлдвэрлэгчдэд зориулсан газрын тосны бутлуурын үйлдвэрлэл