канад улсад нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмж борлуулах