энэтхэгийн тээрэмдэх тоног төхөөрөмжийг үнэтэйгээр хийсэн