бамбургийн цемент кения хуурай үйлдвэрлэлийн үйл явц