нүүрсний боловсруулах үйлдвэрээс гарах тоос ялгаралтын фактор нүүрсний агуулах