бөмбөлгийн тээрмийн нөхцөлд суурилсан засвар үйлчилгээ