дотоод нунтаглах үйл явцыг нарийвчлан тодорхойлдог