фосфат хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж