уул уурхайн компаний бүтээгдэхүүний хөгжлийн алхамууд