алт олборлолтын тоног төхөөрөмжийг худалдах үйл ажиллагаа