гаварт дахь нүүрсний илрүүлэлтийн нүүрсний үйлдвэр