уул уурхайн машиныг газар дээр нь алтаар харуулахыг ашигладаг