дэлхийн төмрийн хүдэр ган үйлдвэрлэлийн салбарыг түгээж байна