бутлуур хэрхэн нөлөөлөх үйл ажиллагаа явагдаж байна