м элсэн ордыг барилгын ажилд ашиглахад хүндрэлтэй асуудлууд