5 метрийн урттай бөмбөг үйлдвэрлэхэд шаардагдах ердийн зардал