халууралтын улмаас уулзалтанд оролцохгүй байхыг шаарддаг