борлуулах үйлдвэрийг зөөврийн худалдаанд гаргах боломжтой