хаягдал чулуулгийн овоолго дээр дахин боловсруулах