төмрийн хүдэр баяжуулах үйлдвэрүүд болон асрамжид байдаг