арга замыг боловсруулах хог хаягдал чулуулаг нь алтан зангилаа