ашигт малтмалын боловсруулалтын зураг төсөл үйл ажиллагааг татаж авах