худалдах онгонидыг хэрэглэдэг туузан дамжуургын бүс