хаягдал төмрийн хүдрийн дамжуулах хоолойг шилжүүлэх