хагас хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бутлуур хоорондох зөрүү