нүүрсний олборлолт нь аж үйлдвэрийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байна вэ