шохойн чулуу илрүүлэх ургамал нь нарийвчилсан мэдээлэлтэй