нүүрс эвдэрч ашиглахад зориулагдсан тоног төхөөрөмж