гадаргын ашиглалтанд ашигласан тоног төхөөрөмж (alluvia)