тээрэмдэх тоног төхөөрөмжийг ямар салбарт ашигладаг