ховор элементийн бөмбөрийн хуурай соронзон салгах үйл явц