аллювийн алтны олборлолт хийх зориулалттай троммель