төмрийн хүдрийн олборлолтын агууламжийн тоног төхөөрөмж