дэвшилтэт үйл явцын технологи алт угаах үйлдвэрүүд