нүүрсний бутлуурт хэрэглэдэг хэмжээний тоног төхөөрөмж хаалттай байна