хуванцар сав үйлдвэрлэлийн филиппиний тухай төслийн тайлан