уул уурхайн салбарт байгаа dumpers-ийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх