борлуулах барилгын чичирхийлэл илрүүлэх тоног төхөөрөмж