далд уурхайн тоног төхөөрөмжийг хятадаар ашигладаг