жилийн төрөл бүрийн чулуу бутлагчийн эрүүгийн төрөл