dms боловсруулах үйлдвэрийн модулийн үндсэн схем зураг