үнэт эдлэлийн хог хаягдлыг бага хэмжээгээр цэвэрлэнэ